תנאי שימוש | דרושים | צור קשר | חיפוש | תמיכה | חוק חופש המידע | אבטחת מידע | ENGLISH |
   על החברה  |  תלונות הציבור  |  קשרי משקיעים
סקירה | בראי המספרים | מועצת המנהלים | מבנה החברה הנהלת החברה היסטוריה | 50 שנות פרסום | חדר עיתונות
אגף משאבי אנוש     חטיבת לקוחות     חטיבת פרויקטים הנדסיים     חטיבת משאבים אסטרטגיים     חטיבת כספים וכלכלה     חטיבת ארגון, לוגיסטיקה, בטחון ומל"ח     חטיבת ייצור והולכה    
דף הבית >> על החברה >> הנהלת החברה >> חטיבת לקוחות

חטיבת לקוחות


מנהל: אשר דהן, סמנכ"ל
החטיבה בראשות סגן המנהל הכללי לשיווק וקשרי לקוחות, אחראית על עיצוב אסטרטגיית השיווק, קביעת מדיניות תעריפי החשמל ושרותים אחרים, קידום מכירות וקביעת אמות מידה לשירות לצורך שיפור איכות השירות ללקוחות החברה.
 
כמו כן, אחראית החטיבה לניהול הכולל של המחוזות ומהווה גורם מקצועי בחברה בנושאי רשת החשמל ומניית אנרגיה חשמלית.
 

אגף השיווק

מנהל: ישראל מובשוביץ
האגף אחראי לעיצוב אסטרטגיית השיווק של החברה והתאמתה למיגזרי לקוחות ולשירותים השונים. הוא מהווה רשות מקצועית ארצית בנושאים הקשורים לאספקת חשמל ללקוחות, כולל היבטים שיווקיים וטכניים: קווים ורשתות חשמל, מיתקני הצרכנים, ציוד מנייה של אנרגיה חשמלית, וציוד מיתוג.
 

מחוזות חברת החשמל

מחוז הצפון
מנהל: שמעון יופה-סימון
מחוז חיפה
מנהל: אברהם פל
מחוז דן
מנהל: לזר פוקס
מחוז ירושלים
מנהל:  יצחק עבודי
מחוז הדרום
מנהל: מ"מ דב הירש

לחברה חמישה מחוזות: הצפון, הדרום, ירושלים, דן, חיפה.
המחוז אחראי לאספקת חשמל איכותי, אמין וזמין, ללקוחות החברה, בתחום הגיאוגרפי שלו. הוא מופקד על תכנון רשת האספקה והקמתה, תפעולה ואחזקתה, על חיבור מיתקני  הלקוחות אל רשת האספקה, על מתן שירותים ללקוח מבחינה טכנית ומסחרית, וכן על קריאת מונים וגביית תשלומים.
מחוזות הצפון, הדרום וירושלים מחולקים בחלוקת משנה לאזורים, עקב פריסתם הגיאוגרפית.
 
המחוז פועל כמרכז עסקים הרוכש חשמל מאגף ההולכה וההשנאה ואחראי לשיווק שירותים ומוצרים לשביעות רצונם של לקוחות החברה, תוך שאיפה לשיפור תדמית החברה. המחוז פועל בהתאם למדיניות החברה ולהנחיות סגן המנהל הכללי לשיווק וקשרי לקוחות ואגפי המטה הרלוונטיים, ובכפוף להנחיות ולכללים לאספקת החשמל.

למפת מחוזות החברה

גרסא להדפסה