תנאי שימוש | דרושים | צור קשר | חיפוש | תמיכה | חוק חופש המידע | אבטחת מידע | ENGLISH |
   על החברה  |  תלונות הציבור  |  קשרי משקיעים
תעריפים וחשבונות חיבור לרשת החשמל אמות המידה | קורסים וימי עיון
חיבור חדש לרשת החשמל     הגדלת חיבור    
דף הבית >> לקוחות עסקיים >> חיבור לרשת החשמל >> חיבור חדש לרשת החשמל

מרכיבי התשלום עבור התחברות למערכת אספקת החשמל

התשלומים עבור התחברות למערכת אספקת החשמל נקבעו על- ידי הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל ונחלקים לשני מרכיבים:
  • תשלום עבור התקנת קו החיבור לבית (חל"ב).
  • תשלום עבור בדיקת המתקן הפרטי.
לכל חיבור שהוזמן נקבע תשלום הן עבור הרשת, הן עבור החיבור לבית והן עבור בדיקת המתקן.
להלן פירוט המרכיבים:
 
תשלום עבור התקנת קו החיבור לבית (חל"ב)
קו החיבור לבית הוא הקו המקשר בין הרשת הקיימת, או זו שתוקם, לבין מתקן החשמל הפרטי.
התשלום עבור מרכיב זה מחושב לפי נוסחאות בהתאם לגודלי החיבורים שבהזמנה ובהתאם לייעוד החיבור.
 
תשלום עבור בדיקת המתקן הפרטי
הכנת המתקן הפרטי מבוצעת מטעמכם בידי חשמלאים מורשים. חיבור המתקן שלכם לרשת החשמל מחייב בדיקת תקינות המתקן, המבוצעת על ידי עובדי חברה שהוסמכו לכך, והיא כרוכה בתשלום. במקרה ויתגלו ליקויים, יהיה צורך בעריכת בדיקה חוזרת על- ידינו, לאחר תיקונם. הבדיקה  החוזרת מחויבת בתשלום אף היא.
 
החיובים המפורטים בטופס ההזמנה
בטופס ההזמנה יפורטו חיובי התשלום עבור הרשת ועבור החל"ב. בתיאום ולפי בקשתכם יכלול החשבון גם את החיוב עבור בדיקת המיתקן. המחיר יהיה בהתאם למחירון העדכני, כפי שנקבע על ידי הרשות לשירותים ציבוריים- חשמל ומתעדכן אחת לשנה.
 
חברת החשמל עושה ככל יכולתה לתת את השירות הטוב ביותר ללקוחותיה.
לצורך מתן מענה להזמנתכם נדרש לעיתים תאום עם רשויות אחרות כגון עיריות, "בזק", המשטרה וכדומה. לכן, הקדימו את פנייתכם אלינו, כדי שתוכלו להשלים במועד את ההכנות, ולספק את האישורים הנחוצים, וכדי שאנו נוכל להשלים במועד את המוטל עלינו.

גרסא להדפסה

חיבור חדש לרשת החשמל

מבוא להזמנת חיבור

הזמנת חיבור למערכת אספקת החשמל

תיאום טכני ותשלום לפני ביצוע

סיום העבודות, תשלום היתרה ובדיקת המיתקן

מרכיבי התשלום עבור התחברות למערכת אספקת החשמל

תעריפים ודוגמאות לחישוב תשלום

סקרי היתכנות ראשוניים שפורסמו עבור יצרנים המתחברים לרשת ההולכה

סקרי היתכנות ראשוניים שפורסמו עבור יצרנים המתחברים לרשת החלוקה

סקרי היתכנות ראשוניים בשלבי ההכנה, עבור יצרנים המתחברים לרשת החלוקה

סקרי חיבור מחייבים שפורסמו עבור יצרנים המתחברים לרשת ההולכה