חזרה לטופס פנייה כללי

בחר מועמדות למישרה/ות

משרות פנויות בחברת החשמל:
לחץ על מס' מודעה לפרטים
אין כרגע משרות פנויות

פרטים אישיים

*שם פרטי: *שם משפחה:
*מס' ת"ז :
(9 ספרות):
*תאריך לידה:
(dd/mm/yyyy)
*דוא"ל: *ארץ לידה:
*טלפון: - טלפון נוסף: -
*מין:זכרנקבה


כתובת מגורים

*ישוב: *רחוב:
*בית:
מס' דירה: מיקוד: ת.ד:


כתובת למשלוח דואר (ימולא רק באם שונה מכתובת המגורים)

ישוב: רחוב: בית:
מס' דירה: מיקוד: ת.ד:


השכלה

*סוג השכלה: *מוסד השכלה:
*ארץ השכלה:
*מגמת לימודים: מגמה מישנית:
*שנת התחלה: *שנת סיום:
הערות:
לחץ לפרטי השכלה נוספים

מסמכים(לדוגמא:גליון ציונים,קו"ח,המלצות)

חובה בשדה הראשון לטעון קובץ קורות חיים בפורמטים doc,pdf.
משקל קובץ מקסימאלי מותר הינו 200kb . שם קובץ באותיות לועזיות בלבד וללא כל סימני פיסוק
.
*טען מסמך קורות חיים (doc,pdf):